ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η αποστολή μας είναι να επιτελούμε το έργο της ανακτήσης πολύτιμων μετάλλων, επιτυγχάνοντας υψηλή περιβαλλοντική επίδοση, αλλά και μεγιστοποιώντας την χρηματοοικονομική απόδοση των διεργασιών μας προς όφελος της επιχείρησης μας. Το όραμά μας είναι να εξελίξουμε την JGinis σε μια μονάδα προτυπο, που θα αποτελεί μέτρο σύγκρισης για τον κλάδο τόσο για τις περιβαλλοντικές της, όσο και για τις χρηματοοικονομικές της επιδόσεις.

Κερδίζουμε μαζί με τους πελάτες μας: Είμαστε ένας εμπορικός οργανισμός, αφοσιωμένος στην παροχή καινοτόμων λύσεων που δημιουργούν αμοιβαία αξία.

Υποστηρίζουμε & εξελίσσουμε τους ανθρώπους μας: Πιστεύουμε στους ανθρώπους μας και έχουμε πάθος να αναπτυσσόμαστε οι ίδιοι και να εξελίσσουμε τους άλλους.

Αριστεία: Επιδιώκουμε να έχουμε ασυναγώνιστες επιδόσεις, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των πελατών μας με το πάθος, την ποιότητα και την ταχύτητά μας.

Ακεραιότητα: Κάνουμε πάντα αυτό που είναι σωστό και όχι αυτό που είναι εύκολο, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα.

Μάθηση: Ακούμε, έχουμε τη πνευματική περιέργεια να μαθαίνουμε και έχουμε την ενδυνάμωση να παίρνουμε έξυπνα ρίσκα.

Συνεργαζόμαστε ως μια ομάδα: Συνεργαζόμαστε με ευελιξία και ταχύτητα για να ξεκλειδώσουμε τη δυναμική και τη διαφορετικότητα των ομάδων μας

 

English