Άδειες και Πιστοποήσεις

Άδειες & πιστοποιήσεις

Η επιχείρησή μας έχει ασφαλώς όλες τις κατάλληλες άδειες και πιστοποιήσεις καθώς και σύμβαση με το συλλογικό σύστημα ΕΔΟΕ για όλη την διαδικασία παραλαβής και επεξεργασίας καταλυτών:

  1. Άδεια συλλογής & μεταφοράς από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
  2. Έγκριση περιβαλλοντικών ορών από την Γεν. Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής πολιτικής
  3. Άδεια λειτουργίας από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής

Κωδικοί ΕΚΑ

Οι βασικοί Κωδικοί ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων) που διαχειρίζεται η επιχείρηση μας είναι οι :

09 01 02* – διαλύματα πλάκας όφσετ εμφανιστηρίου με υδατική βάση
09 01 03* – διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες
09 01 04* – διαλύματα σταθεροποιητή
09 01 05* – διαλύματα ξεπλύματος και διαλύματα έκπλυσης σταθεροποιητή

16 08 01 – εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός 16 08 07)
16 08 02* – εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνα μεταβατικά μέταλλα ή επικίνδυνες ενώσεις μεταβατικών μετάλλων
16 08 03 – εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν μεταβατικά μέταλλα ή ενώσεις μεταβατικών μετάλλων μη προδιαγραφόμενα άλλως
16 08 04 – εξαντλημένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης (εκτός 16 08 07)
16 08 07* – εξαντλημένοι καταλύτες που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες

Συστήματα Ποιότητας

Στα πλαίσια της διαρκής προσπάθειας της επιχείρησης για αρτιότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της, έχει επενδύσει στη συνεχόμενη βελτίωση της ποιότητας της, έχοντας πιστοποιηθεί με τα διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα ποιότητας :

  • ISO 9001:2015 (ανανέωση) για την διασφάλιση ποιότητας σχετικά με την Ανάκτηση Πολύτιμων Μετάλλων.
  • ΙSO 14001:2015 για την Διαχείριση του Περιβάλλοντος.
  • ΙSO 27001:2013 για την Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών.
  • OHSAS 18001 – ΕΛΟΤ 1801 για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. (o έλεγχος έγινε βάσει του νέου προτύπου 45001 : 2018 το οποίο και θα μας αποδοθεί μόλις ολοκληρωθεί η μετάβαση)

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει μέχρι τώρα στην εταιρεία μας, η οποία έχει σταθεί αρωγός στο να θεωρούμαστε εκ των κορυφαίων στην Ελλάδα στο χώρο της ανάκτησης πολύτιμων μετάλλων

Οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις δεν προκαλούν εφησυχασμό στην ομάδα μας αλλά εγρήγορση, ως προς την περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας με γνώμονα την ασφάλεια της πληροφορίας και την διασφάλιση της ποιότητας.

 

 

English