Επεξεργασία μπαταριών ρολογιών

Επεξεργασία μπαταριών ρολογιών

Οι μπαταρίες από Οξείδιο Αργύρου-Ψευδαργύρου έχουν μία ευρεία χρήση λόγο της πολύ καλής απόδοσής τους. Η απόρριψή τους όμως, στο περιβάλλον, απαγορεύεται βάση των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών διατάξεων. Η επιχείρησή μας ανακτά τον άργυρο από οποιοδήποτε είδος μπαταρίας Οξείδιου Αργύρου-Ψευδαργύρου σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις που ισχύουν για την επεξεργασία τους και εξουδετέρωσής τους.

English