Ποιοι είμαστε

Η MetalLogic ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα, το 1972, ανακτώντας τον άργυρο από φωτογραφικά απόβλητα και συνέχισε την επιτυχημένη πορεία της προσθέτοντας στις δραστηριότητές της μεθόδους και δημιούργησε την υποδομή για την ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων.

Από τότε η επιχείρηση έχει διαχειριστεί αποτελεσματικά πάνω από 500 διαφορετικά είδη βλέποντας το καθένα από αυτά ως πρόκληση για την διεύρυνση των γνώσεων και επιδεξιοτήτων της. Μετά από περίπου 40 χρόνια μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως μπορούμε να διαχειριστούμε οποιοδήποτε προϊόν το οποίο εμπεριέχει κάποιο πολύτιμο μέταλλο και να αποδώσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ανάκτησής του.

Οι τεχνολογικές αλλαγές κατά την πάροδο του χρόνου, δεν έχουν αφήσει την επιχείρηση αδιάφορη και καθησυχασμένη, καθώς η ανανέωση και ανάπτυξη της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας της γίνεται με συνεχής και εντατικές προσπάθειες. Αυτός είναι ο λόγος όπου η επιχείρηση διαθέτει αυτή την στιγμή τις καλύτερα εξοπλισμένες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.

Κατά την πορεία μας αυτή, από το 1972 μέχρι σήμερα, έχουμε συνεργαστεί και συνεργαζόμαστε με δεκάδες άλλες επιχειρήσεις Εγχώριες, Ευρωπαϊκές, και Διεθνής. Η συνεχή επικοινωνία που έχουμε με τους συνεργάτες μας, μας έχει δώσει την δυνατότητα να γνωρίζουμε καλά τις ανάγκες και απαιτήσεις των αγορών όπου δραστηριοποιούμαστε και να είμαστε συνεπείς με τις υποχρεώσεις προς τους συνεργάτες μας έχοντας μία αντικειμενική εικόνα των πραγμάτων και δίνοντας την καλύτερη λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα.

Σήμερα, η επιχείρηση έχοντας την κατάλληλη εμπειρία και υποδομή έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες της στην ανακύκλωση πλαστικών και σε άλλους τομείς. Στόχος μας είναι να έχουμε μία εξίσου επιτυχημένη πορεία προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις ικανοποιώντας τους συνεργάτες μας.

English